Novinky
 • 19. 08.
  Program Psychologických dní 2014 je dostupný zde.
 • 30. 06.
  Letní číslo E-psychologie právě vyšlo - letáček je zde.
 • 19. 06.
  Zájemci o certifikát EuroPsy najdou aktuální informace a přihlášku na tomto odkazu.
 • 12. 06.
  Dne 12. září 2014 se koná sněm ČMPS. Rada ČMPS vyzývá členy a členky ČMPS k účasti. Bližší údaje naleznete v červnovém Zpravodaji.
 • 03. 06.
  Prof. Noam Chomsky vystoupil 2. června 2014 v Akademii věd ČR v Praze.
 • 28. 05.
  Sborník z konference Sekce psychologie zdraví k svému 25. výročí je dostupný na tomto odkazu.
 • 14. 05.
  Na MU v Brně se uskutečnilo mezinárodní sympozium ve dnech 15. a 16. května 2014 na téma Aplikace principů kognitivní psychologie v praxi.
 • 13. 05.
  Stále se můžete připojit - i svými komentářemi - ke studentům psychologie, kteří vyzývají k vytvoření jednotné psychologické komory v ČR, odkaz na petici je zde.
 • 24. 03.
  Ve dnech 21. a 22. března se v Praze konalo sympozium k psychologii krizí a neštěstí. Zprávu z webu MV ČR najdete zde.
 • 13. 02.
  Vítáme nové číslo časopisu Testfórum.
 • 04. 12.
  Významná událost na olomoucké katedře psychologie, čtěte zde.
 • 04. 12.
  Do etické komise ČMPS byli zvoleni další dva členové: PhDr Ivana Slavíková a PhDr. Václav Holeček, Ph.D. Děkujeme jim za ochotu ke spolupráci a hlasujícím za součinnost.
 • 14. 10.
  První schůzka Pracovní skupiny pro politickou psychologii při ČMPS s odborným programem se konala 17. 10. 2013 v Praze. Bližší zde.
 • 18. 09.
  Sborník z Psychologických dnů 2012 vyšel v létě 2013. Obsah je k nahlédnutí zde. Plné texty jsou dostupné na tomto odkazu.
 • 08. 11.
  Nový projekt České asociace studentů psychologie s názvem PRAXE - spolupráce psychologů a studentů psychologie (viz dokument ke stažení).
Rada ČMPS

Rada ČMPS vzešlá z voleb v září 2010

Radu zastupuje v Unii psychologických asociací ČR PhDr. Daniel Heller, PhDr. Jana Procházková a prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
V Radě vědeckých společností je zástupcem PhDr. Jana Procházková.
Administrativa: PhDr. Jindřiška Kotrlová